Đỗ Trung Dũng's latest activity

  • Đ
    Đỗ Trung Dũng đã đăng chủ đề mới.
    Thông tin về Trường Hải quan Việt Nam thông báo tổ chức Thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 nè. Theo đó, kỳ thi được tổ...