Frank Pham
Tham gia
Thích
1

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

 • A journey of a thousand miles begins with a single step - Lao Tzu
  Ms Lemon
  Ms Lemon
  That's right, plus, to have a single step, we need many small steps.
  a single step for a new position
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…