Nội dung mới nhất bởi Hoài Anh Nguyễn

  1. H

    Vướng mắc về loại hình gia công?

    Chuyển tiêu thụ nội địa, mở tk kiểm hóa 100℅. Lên gặp hq nơi quản lý doanh nghiệp bạn để biết thêm chi tiết.
  2. H

    Xin C/O form VJ

    Bên em đang cần xin CO form VJ. Công ty xuất là A (Việt Nam), công ty nhập khẩu trên tờ khai và inv là B (Nhật Bản). Công ty B bán hàng cho công ty C (Nhật Bản) bên em giao hàng cho công ty C. Trên bill thể hiện shipper là A, cnee là C, notify party là B. Mọi người cho em hỏi có xin được CO form...