H

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • công ty vận tải HG Lạng sơn : chuyên xuất nhập khẩu các mặt hàng Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn , nhận xuất nhập hàng tiểu ngạch đi Bằng Tường , Lũng Vài .... - nhận làm thủ tục khai báo hải quan - nhận vận chuyển cont trong và ngoài nước.
    mọi thông tin xin liên hê: Hoàng Ngọc HIếu : sđt : 0834465293
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top