Huy Nam's latest activity

  • Huy Nam
    Huy Nam đã trả lời vào chủ đề Review học logistics ở đâu tốt.
    Em hỏi ngoài lề chút ạ, em đang tìm hiểu các ngành học Logistics ở một số trường Hà Nội, em hơi choáng vì điểm đầu vào cao quá ạ, em...
Top