Nội dung mới nhất bởi mạnh chí

  1. M

    Phân biệt vận đơn gốc và vận đơn copy

    Căn cứ vào tính chất pháp lý về sở hữu hàng hóa, vận đơn được chia thành: Vận đơn gốc và bản sao vận đơn (vận đơn copy) Chứng từ gốc là chứng từ được viết tay hoặc bằng trang đầu của máy đánh chữ. Các dạng chứng từ này không cần đóng dấu “Original” cũng được xem là bản gốc. Còn lại tất cả các...