Nội dung mới nhất bởi Ngô Thế Tuân

  1. N

    Tìm khóa học khai báo hải quan

    Em sắp tốt nghiệp chuyên ngành logistics và đang muốn tìm một khóa học nghiệp vụ khai báo hải quan online để học và định hướng về mảng nhân viên chứng từ. Em chưa thực hành bao gifowf thì học trên phần mềm có khó khăn gì không ạ? Tại em thấy nhiều bạn e ngại phần này, nhưng em thấy học ở trường...
Top