Nội dung mới nhất bởi Nguyễn Quang Minh

  1. N

    Lộ trình học xuất nhập khẩu thực tế cho người mới bắt đầu

    Mình chưa từng học về kinh tế, mà học du lịch, chỉ có tiếng anh thôi. Nhưng đợt này ngành du lịch rủi ro lắm nên muốn chuyển sang mảng xuất nhập khẩu. Không biết nếu học một khóa học xuất nhập khẩu thực tế cho người mới bắt đầu thì có thể đáp ứng được công việc được không? Hay có cần chuẩn bị...
Top