Nội dung mới nhất bởi Nguyễn Dung

  1. N

    Hỏi về giao dịch L/C

    Cho mình hỏi, trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam(VIAC) có được sử dụng bản dịch UCP bằng tiếng việt của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI) đã được công chứng để giải quyết tranh chấp hay không? Mình cảm ơn ạ
Top