Nội dung mới nhất bởi Nguyễn Thị Hà Yên

  1. N

    Hướng dẫn cách thực hiện chuyển tiền

    Hình thức chuyển tiền là phương thức người nhập khẩu yêu cầu ngân hàng thanh toán cho bên xuất khẩu một khoản tiền vào một thời điểm nào đó đã được ước định và căn cứ vào hợp đồng (Việc chuyển tiền có thể thực hiện trước hay sau khi nhà xuất khẩu giao hàng cho nhà nhập khẩu, căn cứ theo thỏa...