Nội dung mới nhất bởi Nhật Hà

  1. N

    Những mặt hàng nên và không nên vận chuyển bằng đường biển

    Ngành vận tải đường biển là ngành có mật độ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu cao nhất, và phương thức vận tải được nhiều nhà nhà xuất nhập khẩu tin dùng nhất vì nhiều lợi ích mang lại từ hình thức này. 1.Lợi ích và hạn chế của vận tải đường biển Có thể liệt kê một số lợi ích như sau: - Có...