Nội dung mới nhất bởi Phan Vuong

  1. Phan Vuong

    xử phạt như nào khi khai sai mã số HS code

    Theo như Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016) quy định trường hợp “Khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất, mức thuế lần đầu” thì không bị xử phạt vi phạm hành...
  2. Phan Vuong

    xử phạt như nào khi khai sai mã số HS code

    1. Về thời hiệu xử phạt: Căn cứ Điều 3 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hàng chính trong lĩnh vực hải quan, cụ thể về thời hiệu xử phạt như sau: “Điều 3. Thời hiệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực...