Stormhuynh

Vngrow Co., Ltd là một công ty giao nhận hàng hóa Quốc tế và tìm nguồn cung ứng có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Các thành viên của chúng tôi có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, kết nối và nghiệp vụ vững chắc.

Chúng tôi làm việc như một nhân viên xuất nhập khẩu của công ty bạn để đưa ra những đề xuất với thông tin rõ ràng và đạo đức kinh doanh để đảm bảo rằng bạn nhận được mức giá tốt nhất cho nhu cầu của bạn.

Dịch vụ của chúng tôi phù hợp với các công ty ở mọi quy mô, các doanh nhân trực tuyến hoặc các cửa hàng.

Chữ ký

══════════════════════
Xem thêm tại:
Website: https://www.dichvuxnk.com/
FB: Dịch vụ logistics, xuất nhập khẩu – Vngrow
✉ Email: stormhuynh.vngrow@gmail.comstorm_hung@dichvuxnk.com
Hotline: 0901 40 40 20

Các danh hiệu

  1. 2

    Somebody likes you

    Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top