Nội dung mới nhất bởi Vĩnh Dũng

  1. V

    Tìm khóa học khai báo hải quan

    Doanh nghiệp mình hiện tại thường xuất hàng đi Úc, nên có thuê bên forwarder làm thủ tục hải quan và vận chuyển mà không care tới. Hiện tại bên mình đang muốn tự thực hiện làm thủ tục luôn mà chỉ thuê vận chuyển thôi nên mình muốn tìm đơn vị nào đào tạo về khai báo hải quan, đặc biệt phần khai...
Top