Xoanvpccnh165's latest activity

 • X
  Xoanvpccnh165 đã đăng chủ đề mới.
  Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu...
 • X
  Xoanvpccnh165 đã đăng chủ đề mới.
  Các công cụ chính sách thương mại phi thuế quan ngày càng được nhiều nước trên thế giới sử dụng, đặc biệt là các nước phát triển, trong...
 • X
  Xoanvpccnh165 đã đăng chủ đề mới.
  Thực trạng ngành logistics Việt Nam được phản ánh qua những yếu tố sau đây: Số lượng doanh nghiệp tham gia dịch vụ logistics ngày càng...
Top