Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Thảo luận Học khai báo hải quan ở đâu tốt?

    Mình học bên Lê Ánh có đào tạo về nội dung này đấy bạn. Tất nhiên là khóa học sẽ tập trung nhiều nhất về phần kê khai hải quan ở Ecus, còn phần trị giá sẽ hướng dẫn chi tiết bạn cách xác định nhé
Top