Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Lộ trình học xuất nhập khẩu thực tế cho người mới bắt đầu

    Nếu sách thì chị nghĩ hai cuốn này là cuốn biều thuế 2019 và cuốn thủ tục hải quan là hai cuốn mà làm trong xuất nhập khẩu cần áp dụng nhiều. Ngoài ra còn một số cuốn sách khác nữa nhưng chị cũng không nhớ tên nữa
Top