Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Chia sẻ Tắc nghẽn trong chuỗi vận tải quốc tế

    Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, tình hình xuất nhập khẩu vẫn diễn ra, tuy nhiên xảy ra nhiều tình trạng tồn kho, ứ đọng khiến tình trạng hoạt động động của chuỗi vận tải quốc tế ảnh hưởng nghiêm trọng. Dễ dàng nhận thấy, hoạt động của chuỗi cung ứng và logistics phải cập nhật thường...
Top