Kết quả tìm kiếm

  1. Diễn Đàn Weblogistics

    Nội quy diễn đàn Weblogistics

    Weblogistics được thành lập để tạo nên môi trường trao đổi, chia sẻ lành mạnh kiến thức xuất nhập khẩu – logistics. Vì vậy, chúng tôi đưa ra nội quy để các thành viên cùng tuân thủ, góp phần tạo nên cộng đồng logistics vững mạnh, văn minh, lịch sự. 1.Nội quy chung Tất cả những bài viết do...
  2. Diễn Đàn Weblogistics

    Giới thiệu Weblogistics - Diễn đàn kiến thức, kinh nghiệm, việc làm ngành logistics

    GIỚI THIỆU WEBLOGISTICS - DIỄN ĐÀN XUẤT NHẬP KHẨU - LOGISTICS HÀNG ĐẦU VIỆT NAM Có lẽ chúng ta thường nghe nói khá nhiều đến các diễn đàn, cộng động xuất nhập khẩu, nhưng trang web để chia sẻ về nghiệp vụ logistics không nhiều. Ngành logistics ở nước ta đã hình thành từ rất sớm nhưng còn manh...
Top