Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Chia sẻ Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP

    Căn cứ theo Thông tư 05/2022/TT-BCT, được ban hành ngày 18/02/2022 của Bộ Công Thương về Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Các điều khoản cần lưu ý như sau: I.Cách xác định xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP Để xác định về xuất xứ...
Top