Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Kiểm tra tờ khai luồng đỏ

    Kiểm tra tờ khai luồng đỏ a./ Kiểm tra hồ sơ giấy: Doanh nghiệp cần trình hải quan bộ chứng từ đầy đủ liên quan tới lô hàng như Hợp đồng, Invoice, Packing List, C/O, CQ… nếu có hoặc các giấy tờ liên quan tới giấy phép nhập khẩu, đăng ký chất lượng….. Nếu mặt hàng thuộc danh mục hàng nhập khẩu có...