Kết quả tìm kiếm

  1. Đ

    Review học xuất nhập khẩu – logistics online ở đâu tốt

    Người trái ngành thì học chọn học các khóa học xuất nhập khẩu nền tảng cho người mới bắt đầu. Lộ trình bài bản thì bạn thử tìm hiểu đây nhé: https://kienthucxuatnhapkhau.com/lo-trinh-hoc-xuat-nhap-khau-cho-nguoi-chua-biet-gi.html Thật ra bên mình tuyển dụng và chấp nhận các bạn trái ngành, nhưng...
Top