2 invoice chung bill khai 1 tờ khai có được k

Bài viết
3
Reaction score
0
Làm bảng kê hoá đơn theo mẫu 02/tt38 , khi khai tờ khai khái số và ngày bảng kê ( tự chế số và ngày ) mã hoá đơn là mã b bảng kê hoặc chứng từ thay thế hoá đơn
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top