3 trường hợp được giải phóng hàng trong khi chờ xác định trị giá hải quan

xoan hồ

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Hải quan Tổng cục Hải quan quy định 3 trường hợp được giải phóng hàng hóa chờ xác định trị giá hải quan, bao gồm:

Trường hợp thứ nhất, đó là khi hàng hóa XNK chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai, tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thủ tục giải phóng hàng cho cả hàng hóa XK và NK. Theo quy định của Luật Hải quan, thời gian giải phóng hàng là 30 ngày, tuy nhiên, thực tế một số ngành hàng thời hạn chốt giá dài hơn 30 ngày nên dự thảo hướng dẫn đối với các trường hợp đó cơ quan Hải quan thực hiện thủ tục thông quan, người khai hải quan sẽ khai giá chính thức khi chốt giá.

1544666847276.png


Trường hợp thứ hai là tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, người khai hải quan chưa có đủ thông tin, tài liệu để xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK (người khai hải quan trì hoãn xác định trị giá quy định tại Thông tư 205/2010/TT-BTC). Để tránh phát sinh thêm thủ tục, dự thảo Thông tư quy định cơ quan Hải quan xác định trị giá để thông báo cho người khai hải quan làm căn cứ tính thuế, nếu người khai hải quan đồng ý với trị giá do cơ quan Hải quan xác định thì thực hiện ngay thủ tục thông quan.

Trường hợp người khai hải quan không đồng ý thì thực hiện thủ tục giải phóng hàng, người khai hải quan khai trị giá hải quan trong thời hạn 30 ngày theo quy định của Luật Hải quan, quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày giải phóng hàng hóa nếu người khai hải quan không thực hiện khai báo trị giá hải quan, cơ quan Hải quan thông quan hàng hóa trên cơ sở người khai hải quan nộp đủ số tiền thuế theo trị giá hải quan do cơ quan Hải quan đã xác định. khóa học xuất nhập khẩu

Trường hợp thứ 3 là DN được giải phóng hàng khi có nghi vấn trị giá khai báo, tham vấn giá: Căn cứ Luật Hải quan, dự thảo Thông tư quy định cơ quan Hải quan giải phóng hàng nếu người khai hải quan nộp thuế hoặc thực hiện bảo lãnh trên cơ sở số thuế tự khai, tự tính. (Quy định này có thay đổi so với Thông tư 29/2014/TT-BTC cơ quan Hải quan xác định mức giá để tính khoản bảo đảm, hàng hóa được thông quan sau khi người khai hải quan thực hiện khoản bảo đảm gồm số thuế khai báo + phần chênh lệch).

Cùng chia sẻ thông tin mới trên cộng đồng xuất nhập khẩu nào!
 

Thành viên trực tuyến

Top