Chia sẻ 5 Phương pháp hay nhất để kiểm kê hàng tồn kho chính xác và hiệu quả [SmartBiz]

tienthinh1983

Member
Bài viết
32
Reaction score
0
6219908_Huong_dan_kiem_ke_kho.png


? Các phương pháp chính để kiểm đếm chu kỳ/thường xuyên dựa trên khu vực thực tế hoặc xếp hạng doanh số bán hàng. Đối với việc đếm diện tích thực tế, hãy xem xét các mục có khối lượng lớn thường xuyên hơn. Khi sử dụng các phương pháp xếp hạng doanh số bán hàng, dựa trên Nguyên tắc Pareto, hãy đếm các mặt hàng bán chạy hơn, đắt tiền hơn thường xuyên hơn


? Phương pháp Nguyên tắc Pareto, còn được gọi là kiểm đếm chu kỳ ABC, giả định rằng 20% số hàng hoá trong kho liên quan đến 80% doanh số bán hàng. Đây là các mặt hàng “A” (“Các mặt hàng B” chiếm 30% hàng tồn kho và 15% doanh thu, v.v.). Các mặt hàng “A” có thể là SKU bán chạy nhất hoặc tài sản có giá trị nhất của bạn. Phần mềm kiểm soát hàng tồn kho có thể xác định các mặt hàng được tính là A, B hoặc C. Bạn có thể muốn đếm các mục “A” của mình thường xuyên hơn và “B” và “C” ít thường xuyên hơn.


? Bạn có thể tính chu kỳ ABC dựa trên các số liệu khác như giao dịch và số lượng sản xuất. Có nhiều chỉ số bạn có thể sử dụng để xác định mặt hàng nào có tác động đáng kể đến tổng chi phí hàng tồn kho của tổ chức bạn.


? Tuy nhiên, hầu hết các hệ thống phần mềm đều dựa hoàn toàn hoặc một phần vào việc kiểm đếm chu kỳ ABC, bất kể các số liệu được sử dụng để xác định A, B và C. Các phương pháp kiểm kê thường xuyên bao gồm:


??? Khám phá bí quyết từ các Nhà quản lý điều hành và Nhà quản lý kho thành công tại: Phương pháp hay nhất để có số liệu chính xác và hiệu quả


#SmartBiz_ngay_mot_gia_tri ❤️


#Hethongkhothongminh

#HethongdieuhanhsanxuatMES

#PhanmemERP
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top