7 Bước xác định xuất xứ cho lô hàng xuất khẩu

hoangoanh329

New member
Bài viết
3
Reaction score
0
Nhiều bạn khi mới làm C/O còn rất lúng túng trong việc xác định xuất xứ cho lô hàng xuất khẩu, các bạn nên tham khảo các bước này nè, mình thấy hiệu quả lắm.
Nguyên tắc chung để xác định xuất xứ hàng hóa là hàng hóa có xuất xứ tại nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ nơi thục hiện quy trình sản xuất cuối cùng làm thay đổi cơ bản hàng hóa đó.

Bước 1: Kiem tra xem sån phẩm có xuất xứ thuần túy (xuất xứ toàn bộ) theo quy định phù hợp hay không. Nếu không, chuyến sang bước 2;

Bước 2: Xác dịnh chính xác mã số HS của sản phẩm xuất khấu (4 hoặc 6 số HS đầu là cơ sở đë xác định xuất xứ hàng hóa theo quy định);
học logistics ở đâu tốt
Bước 3: Xác dinh nước nhập khẩu hàng hóa mà quốc gia đó đã ký Hiệp định thuong mại tụ do (FTA) vói Viêt Nam/ASEAN và/hoặc cho Việt Nam hưởng ưu đãi thuế quan GSP hay không. Nếu có, chuyén sang buróc 4; Buoc 4: Kiểm tra xem sản phấm xuất khẩu có thuộc danh mục các công đoạn chế biến đơn giản (không đẩy đủ) theo quy định phù hợp hay không. Nếu có, sản phẩm đó sẽ không có xuất xứ theo quy dinh. Nếu không, chuyến tiếp sang buớc 5;

Bước 5: So sánh thuế suất đế chon mẫu C/O (nếu có) đế đề nghị cấp nhầm đảm bảo hàng hóa xuất khấu duroc huởng mức uu đãi thuế nhập khấu thấp nhất;

Bước 6: Kiểm tra xem sản phẩm xuất khẩu đáp ứng quy định xuất xứ phù hợp hay không.

Buroc 7: Neu sản phẩm chưa đáp ứng quy định phù hợp tại bước 6, vận dụng các điều khoản đăc biêt sau:

- Quy đinh vi phạm cho phép (Derogation/Tolerance/De Minimis) đối với các nguvên vât liêu hoăc bô phận không có xuất xứ áp dụng theo tiêu chí "Chuyến đối mã số hàng hóa"

- Quy đinh cộng gộp song phương;

- Quy dinh cong gộp khu vục;

- Quy dinh cong gộp khác và/hoặc các quy định mở rộng liên quan khác. Neu hàng hóa đáp úng tiêu chí xuất xứ tại bất kỳ buróc nào thì làm hồ so xin cấp C/O. (Lưu ý: đảm bão hàng xuất khấu đáp ứng quy tắc vận chuyển trực tiếp cua FTA để được hưởng ưu đãi thuế ở nước nhập khấu).
#weblogistics.vn học xuất nhập khẩu
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top