Chia sẻ 8 loại trái cây Việt Nam được phép nhập khẩu chính ngạch sang Mỹ

TUYETTRINH

New member
Bài viết
4
Reaction score
0

1. Xoài​

Quả xoài được nhập khẩu chính ngạch vào Mỹ
Xuất khẩu trái cây sang Mỹ- Quả xoài tươi
Ngày 29/12/2027, APHIS công bố quyết định cho phép quả xoài tươi Việt Nam có thể được nhập khẩu vào Hoa Kỳ theo các điều kiện sau:

– Quả xoài tươi chỉ có thể được nhập khẩu theo lô hàng thương mại.

– Quả xoài tươi phải được xử lý đối với các loài gây hại thực vật thuộc lớp Côn trùng, ngoại trừ nhộng và trưởng thành của bộ Lepidoptera, bằng chiếu xạ theo phần 305 của chương này.

– Các rủi ro do Macrophoma mangiferae gây ra phải được giải quyết bằng một trong các cách sau:

 • Quả xoài tươi được xử lý bằng dung dịch diệt nấm phổ rộng sau thu hoạch; hoặc
 • Vườn cây xuất xứ được kiểm tra trước khi bắt đầu thu hoạch và không phát hiện nấm Macrophoma mangiferae; hoặc
 • Quả xoài tươi phải có nguồn gốc từ vườn cây ăn trái đã được xử lý bằng thuốc diệt nấm phổ rộng trong mùa sinh trưởng.
– Mỗi lô hàng xoài tươi phải kèm theo giấy chứng nhận KDTV do NPPO Việt Nam cấp trong đó có tuyên bố bổ sung nêu rõ lô hàng đã được kiểm tra và phát hiện không nhiễm Macrophoma mangiferaeXanthomonas campestris pv. mangiferaeindicae và đã được sản xuất phù hợp với yêu cầu của phương pháp tiếp cận hệ thống trong phần này.

– Quả phải được kiểm tra tại cảng nhập cảnh để phát hiện tất cả các loài gây hại kiểm dịch có liên quan.

2. Vú sữa​

Quy định nhập khẩu quả vú sữa vào Mỹ
Xuất khẩu trái cây sang Mỹ- Quả vú sữa
Ngày 19/1/2017, APHIS công bố quyết định cho phép nhập khẩu quả vú sữa tươi từ Việt Nam vào Hoa Kỳ theo các biện pháp kiểm dịch thực vật sau:

 • Vú sữa tươi chỉ được nhập khẩu dưới dạng lô hàng thương mại;
 • Mỗi lô hàng vú sữa tươi phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do NPPO Việt Nam cấp;
 • Mỗi lô hàng vú sữa tươi phải được xử lý theo 7 CFR phần 305;
 • Và Mỗi lô hàng vú sữa tươi phải được kiểm tra khi đến cảng nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Ngoài các biện pháp cụ thể này, trái chôm chôm từ Malaysia và Việt Nam sẽ phải tuân theo các yêu cầu chung được liệt kê trong 7CFR 319.56–3 áp dụng cho việc nhập khẩu tất cả các loại trái cây và rau quả.

3. Vải thiều và nhãn​

Quy định nhập khẩu quả vú sữa vào Mỹ
Xuất khẩu trái cây sang mỹ- Quả vải và nhãn
Ngày 6/10/2014, APHIS đã ban hành quyết định cho phép nhập khẩu quả nhãn và vải thiều từ Việt Nam vào Hoa Kỳ. Theo đó, Quả vải (Litchi chinensis Son) và nhãn (Dimocarpus longan Lou) chỉ có thể được nhập khẩu khi thoả mãn các điều kiện sau:

– Quả vải phải được trồng trong vườn cây ăn quả đã đăng ký. Và được tổ chức bảo vệ thực vật quốc gia (NPPO) Việt Nam giám sát. Để đảm bảo quả vải không bị bệnh do Phytophthora litchii gây ra.

– Quả vải và quả nhãn phải được xử lý bằng chiếu xạ đối với các loài gây hại thực vật thuộc lớp Côn trùng. Ngoại trừ nhộng và dạng trưởng thành của bộ Lepidoptera, theo phần 305 của chương này.

– Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về ghi nhãn trong phần 305 của chương này. Các thùng carton chứa vải hoặc nhãn phải được đóng dấu “Không được nhập khẩu hoặc phân phối tại FL.”

– Quả vải, nhãn chỉ được phép nhập khẩu theo lô hàng thương mại.

– Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

 • Mỗi lô hàng quả vải phải kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do NPPO Việt Nam cấp chứng nhận rằng các điều kiện của phần này đã được đáp ứng và lô hàng đã được kiểm tra tại Việt Nam và không phát hiện Phytophthora litchii.
 • Mỗi lô hàng nhãn phải kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do NPPO Việt Nam cấp. Chứng nhận rằng các điều kiện của phần này đã được đáp ứng.

4. Chôm chôm​

Chôm chôm và quy định nhập khẩu của APHIS
Xuất khẩu trái cây sang mỹ- Quả chôm chôm
APHIS đã ra Thông báo quyết định cấp phép nhập khẩu quả chôm chôm tươi từ Việt Nam. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 19/4/2011.

Theo các quy định trong 7CFR 319.56–4(c)(2)(ii). APHIS công bố quyết định cho phép nhập khẩu trái chôm chôm tươi từ Việt Nam vào Hoa Kỳ theo các biện pháp kiểm dịch thực vật sau đây :

 • Chôm chôm chỉ có thể được nhập khẩu vào lục địa Hoa Kỳ dưới dạng lô hàng thương mại.
 • Chôm chôm phải được chiếu xạ theo 7 CFR phần 305 với liều hấp thụ tối thiểu là 400 Gray. Nếu việc xử lý bằng chiếu xạ được áp dụng bên ngoài Hoa Kỳ. Mỗi lô hàng trái cây phải được thanh tra viên APHIS tại Việt Nam làm thủ tục thông quan trước.
 • Chôm chôm phải được APHIS và NPPO của Việt Nam phối hợp kiểm tra và kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (PC) chứng nhận rằng quả đã được xử lý chiếu xạ theo yêu cầu.
Ngoài các biện pháp cụ thể này. Trái chôm chôm từ Việt Nam sẽ phải tuân theo các yêu cầu chung được liệt kê trong 7CFR 319.56–3 áp dụng cho việc nhập khẩu tất cả các loại trái cây và rau quả.

5. Thanh long​

Quy định về nhập khẩu thanh long
Xuất khẩu trái cây sang mỹ- Quả thanh long
APHIS đã ban hành Thông báo quyết định cấp giấy phép nhập khẩu thanh long từ Việt Nam vào Mỹ. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 30/6/2008.

Theo các quy định trong 7CFR 319.56–4(c)(2)(ii). APHIS công bố quyết định bắt đầu cấp giấy phép nhập khẩu thanh long vào Hoa Kỳ từ Việt Nam theo các biện pháp kiểm dịch thực vật sau đây:

 • Thanh long phải được chiếu xạ với liều hấp thụ tối thiểu là 400 Gray.
 • Mỗi lô hàng thanh long phải kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do tổ chức bảo vệ thực vật quốc gia (NPPO) của Việt Nam cấp. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phải ghi rõ rằng thanh long đã được NPPO Việt Nam kiểm tra. Và lô hàng đã được xử lý chiếu xạ theo yêu cầu. Hoặc lô hàng sẽ được xử lý theo yêu cầu khi đến Mỹ, nếu cơ sở được APHIS phê duyệt.
 • Thanh long chỉ có thể được nhập khẩu vào Hoa Kỳ dưới dạng lô hàng thương mại.
Ngoài các biện pháp cụ thể trên. Thanh long từ Việt Nam sẽ phải tuân theo các yêu cầu chung được liệt kê trong 7CFR319.56–3 áp dụng cho việc nhập khẩu tất cả các loại trái cây và rau quả.

6. Bưởi​

Quy định nhập khẩu bưởi Việt Nam vào thị trường Mỹ
Xuất khẩu trái cây sang mỹ- Quả bưởi
APHIS đã ra Thông báo Quyết định cho phép nhập khẩu bưởi từ Việt Nam vào Hoa Kỳ. Theo đó, việc nhập khẩu có thể được cấp phép bắt đầu từ ngày 4/10/2022.

Thông báo này chỉ ra rằng theo các quy định trong 7CFR 319.56–4(c)(3)(iii). APHIS công bố quyết định cho phép nhập khẩu bưởi từ Việt Nam vào Hoa Kỳ theo các biện pháp kiểm dịch thực vật được xác định trong RMD đi kèm thông báo ban đầu. Những điều kiện này sẽ được liệt kê trong cơ sở dữ liệu ACIR của USDA, APHIS. Truy cập link https://acir.aphis.usda.gov/s/. Ngoài các biện pháp cụ thể này, bưởi từ Việt Nam sẽ phải tuân theo các yêu cầu chung được liệt kê trong 7CFR319.56–3 áp dụng cho việc nhập khẩu tất cả các loại trái cây và rau quả.

7. Dừa​

Yêu cầu nhập khẩu quả dừa non từ Việt Nam của Mỹ
Xuất khẩu trái cây sang mỹ- Quả dừa
APHIS đã cập nhật cơ sở dữ liệu trực tuyến về yêu cầu nhập khẩu hàng nông sản (ACIR). Cho phép nhập khẩu dừa non từ Việt Nam. Với điều kiện sau:

 • Không cần giấy phép nhập khẩu đối với việc nhập khẩu quả dừa non từ Việt Nam
 • Quả dừa phải được kiểm tra tại cảng nhập cảnh và đáp ứng các yêu cầu chung của 7CFR 319.56-3.
 • Quả dừa còn non và được loại bỏ ít nhất 75% (3/4) lớp vỏ màu xanh bên ngoài.
Trên đây là những thông tin về 08 loại trái cây Việt Nam được phép nhập khẩu chính ngạch sang Mỹ. Mọi thông tin cần hỗ trợ, quý khách hàng vui lòng liên hệ UCC VIỆT NAM qua Hotline 036 790 8639 email admin@ucc.com.vn để được nhân viên hỗ trợ tốt nhất!
 

Thành viên trực tuyến

Top