9 bước thực hiện trong thanh toán L/C

Phạm Hữu Thành

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Trong thanh toán L/C thì các bước thực hiện như thế nào, cùng tìm hiểu nhé:

Bước 1: Người nhập khẩu yêu cầu mở L/C tại Ngân hàng Nhập khẩu

Các thông tin bao gồm:
- Vận đơn gốc
- Các chứng từ khác: Invoice, parking list, C/O
- Ngày giờ giao hàng
- Hàng hóa, trị giá

Bước 2: Ngân hàng nhập khẩu gửi thanh toán L/C cho Ngân hàng xuất khẩu

Bước 3: Ngân hàng xuất khẩu gửi thanh toán L/C cho người Xuất khẩu

Bước 4: Người xuất khẩu tiến hành xuất hàng và làm thủ tục chứng từ liên quan theo yêu cầu L/C

Bước 5: Người xuất khẩu gửi bộ chứng từ cho Ngân hàng xuất khẩu

Bước 6: Kiểm tra bộ chứng từ, rồi thanh toán cho công ty xuất khẩu

Bước 7: Gửi bộ chứng từ cho Ngân hàng Nhập khẩu

Bước 8: Kiểm tra bộ chứng từ, sau đó, Ngân hàng xuất khẩu trả tiền Ngân hàng đầu xuất

Bước 9: Ngân hàng đầu nhập, trả chứng từ cho công ty Nhập khẩu

Đường đi của hàng hóa, chứng từ và tiền trong thanh toán L/C thông qua các bên chính như sau:

  • Với hàng hóa, hàng hóa sẽ được vận chuyển từ người xuất khẩu đên người nhập khẩu
  • Với bộ chứng từ, sẽ thông qua bốn bên: Đi từ người xuất khẩu sang Ngân hàng đầu xuất đến Ngân hàng Nhập khẩu rồi tới người Nhập khẩu.
  • Với Tiền thanh toán, cũng đi qua 4 bên: Xuất phát từ Người nhập khẩu chuyển cho Ngân hàng đầu nhập, Ngân hàng đầu nhập sẽ chuyển tiền cho Ngân hàng đâu xuất, Ngân hàng đầu xuất sẽ thanh toán cho người xuất khẩu.
Để hiểu thêm về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể tham khảo và học xuất nhập khẩu được cập nhật hằng ngày trên diễn đàn xuất nhập khẩu - logistics này.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top