Ai biết gì về vận đơn nháp không?

Trên cơ sở thông tin hàng hóa như tên hàng, khối lượng, trọng lượng,... do người gửi hàng cung cấp, người vận chuyển sẽ làm một bản thảo vận đơn hoặc giấy gửi hàng có điền thêm tên tàu, cảng xếp, dỡ hàng... để gửi cho người gửi hàng kiểm tra thông tin xem đã đúng và đầy đủ chưa. Trên bề mặt bản thảo đó người vận chuyển (nhất là các hãng tàu vận chuyển hàng hoặc bằng container) thường in cụm từ "Poof Read Copy đối với giát gửi hàng, hoặc "B/L Proof" đối với vận đơn.
Sau khi người gửi hàng kiểm tra xong nếu có những chi tiết gì chứ chính xác đầy đủ thì phải thong báo lại cho người vận chuyển để chỉnh sửa. Trên cơ sở đó, người vận chuyển sẽ cấp bản gốc và một số bản sao để người gửi hàng đưa ra ngân hàng thanh toán tiền (nếu là vận đơn theo lệnh của ngân hàng) hoặc gửi cho người nhận hàng ở cảng đích để họ nhận hàng khi tàu cập cảng (nếu là vận đơn đích danh)
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top