Ai được phép khai hải quan

Bài viết
1
Reaction score
0
Người khai hải quan bao gồm:

  • Chủ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua địa lý làm thủ tục hải quan.
  • Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hoặc người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền.
  • Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhận; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu từ miễn thuế.
  • Người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa, trung chuyển hàng hóa
  • Đại lý làm thủ tục hải quan
  • Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trừ trường hợp chủ hàng có yêu cầu khác.
 
Top