Ai là người chịu trách nhiệm khi hàng hỏng

Đinh Vân Anh

New member
Bài viết
3
Reaction score
0
Theo điều kiện CIF thì người bán chỉ có trách nhiệm mua giùm bảo hiểm cho người mua, rủi ro của hàng hóa đã được chuyển từ cảng đi (khi hàng trên tàu tại cảng đi nếu incoterms 2010 và qua quan lan can tàu tại cảng đi nếu incoterms 2000) . Vì vậy:
- Nếu rủi ro về hàng xuất hiện từ cảng đi trở về trước thì người bán chịu: Tức từ cơ sở sản xuất của người bán cho tới cảng đi.
- Nếu rủi ro về hàng xuất hiện từ cảng đi trở về sau thì người mua chịu. Và tùy vào loại điều kiện bảo hiểm mà người bán mua mà bảo hiểm sẽ chịu khoản rủi ro này hay không.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top