Giải đáp Ấn tượng mẫu CV tiếng Trung

 • Thread starter HRchannels
 • Ngày gửi
H

HRchannels

Guest
Để ấn tượng trong mắt nhà tuyển dụng một bản CV tiếng Việt vẫn chưa đủ, trang bị cho mình một bản CV tiếng Trung để nâng tầm trình độ cũng như giá trị của bản thân. Mọi người có thẻ tham khảo mẫu CV tiếng Trung dưới đây:

Bố cục tham khảo cho CV tiếng Trung​

Để viết một bản CV tiếng Trung, bạn có thể sử dụng bố cục tương tự như bản CV tiếng Anh. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt nhất định bạn cần lưu ý. Dưới đây là một bố cục tham khảo cho CV tiếng Trung:

 1. Thông tin cá nhân
 • Họ và tên
 • Giới tính
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ liên lạc
 • Điện thoại di động
 • Email
 1. Mục tiêu nghề nghiệp
 • Mô tả ngắn gọn về mục tiêu nghề nghiệp của bạn.
 1. Học vấn
 • Liệt kê các trường mà bạn đã tốt nghiệp và chuyên ngành của bạn.
 • Nếu bạn có bằng cấp, hãy ghi rõ tên bằng cấp, ngày nhận và trường đại học cấp.
 1. Kinh nghiệm làm việc
 • Liệt kê các vị trí làm việc trước đây của bạn.
 • Nêu rõ thời gian bạn đã làm việc tại mỗi công ty và mô tả nhiệm vụ và trách nhiệm của bạn.
 • Nếu có thành tích đáng kể, hãy nêu rõ.
 1. Kỹ năng
 • Nêu rõ các kỹ năng mà bạn có, bao gồm cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
 • Chú ý đến các kỹ năng ngôn ngữ của bạn, bao gồm tiếng Trung và các ngôn ngữ khác.
 1. Sở thích cá nhân
 • Nêu rõ các sở thích cá nhân của bạn, đặc biệt là những sở thích có liên quan đến lĩnh vực công việc của bạn.
 1. Thông tin thêm
 • Bao gồm bất kỳ thông tin nào khác mà bạn muốn chia sẻ về bản thân mình.
Chú ý rằng trong CV tiếng Trung, bạn cần viết tên của mình và các thông tin khác theo thứ tự ngược lại so với bản CV tiếng Anh. Cụ thể là: họ trước tên. Ví dụ: Nguyễn Văn A sẽ được viết là A Nguyễn Văn trong CV tiếng Trung.

>>> Xem thêm: Tuyển dụng nhân viên Phiên dịch tiếng Trung

Mẫu CV tiếng Trung tham khảo​

Dưới đây là một mẫu CV tiếng Trung cho tham khảo:

姓名:阮大明
性别:男
出生日期:1990年5月10日
地址:123 Đường ABC, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
电话:+84 123456789
电邮:daminh.ruan@email.com

求职目标:
寻找一份IT工程师职位,发挥自己的技术能力为公司做出贡献。

教育背景:

 • 2010-2014:北京大学,计算机科学与技术专业,本科学位。
 • 2014-2016:北京大学,计算机科学与技术专业,硕士学位。
工作经验:

 • 2016-2018:上海某软件公司,IT工程师
  • 主要负责公司网络的维护和管理。
  • 参与开发公司内部的软件系统。
 • 2018-2021:深圳某互联网公司,高级IT工程师
  • 负责开发公司主要产品的前端设计和开发。
  • 参与项目管理和团队管理。
  • 获得了多项技术创新奖项。
技能:

 • 熟练掌握Java、C++等编程语言。
 • 熟悉前端开发技术,如HTML、CSS、JavaScript等。
 • 熟练使用各种数据库技术,如MySQL、Oracle等。
 • 熟练掌握计算机网络和操作系统的基本知识。
 • 熟练掌握英语和汉语,具有良好的沟通能力。
个人爱好:

 • 篮球
 • 电影
 • 旅行
其他信息:

 • 参加过多个技术会议,并发表过多篇技术论文。
 • 拥有多项软件著作权。
注意:以上内容仅为参考,具体的CV撰写还需根据个人情况进行调整和完善。

>>> Bạn có thể tham khảo: Tìm việc làm tiếng Trung tại HRchannels
 

Thành viên trực tuyến

Top