Bài tập về l/c tương ứng với b/l

Tà tà

New member
Bài viết
3
Reaction score
0
Cho các dữ liệu sau:
- l/c cấm giao hàng từng phần
- ngày giao hàng chậm nhất là 15 tháng 2 năm 2010
- điều kiện cơ sở giao hàng FOB
- các yếu tố khác tuân thủ yêu cầu của l/c
Xác định ngày giao hàng được chấp nhận trong các trường hợp sau:
a. B/l in sẵn "Shiped on Board" và không có ghi chú gì trên b/l.
b. b/l in sẵn "Shiped on Board" và ghi ngày phát hành 17/2/2010 và ghi chú "on Board" ngày 13/2/2010.
c. B/l in sẵn "Shiped on Board", ghi ngày phát hành 13/02/2010 và ghi chú "on Board" ngày 17/2/2010.
d. B/l in sẵn "Shiped on Board", ghi ngày phát hành 13/02/2010 và ghi chú "on Board" ngày 14/2/2010.
e. B/l in sẵn "Received for Shipment" và không có ghi chú gì thêm.
f. B/l in sẵn "Received for Shipment", ghi ngày phát hành 14/2/2010 và ghi chú "on Board" ngày 13/2/2010
g. B/l in sẵn "Received for Shipment", ghi ngày phát hành 17/02/2010 và ghi chú "on Board" ngày 14/2/2010.
h. B/l in sẵn "Received for Shipment", ghi ngày phát hành 14/02/2010 và ghi chú "on Board" ngày 17/2/2010.
 

Tà tà

New member
Bài viết
3
Reaction score
0
Bạn nào biết giải bài tập này không?
 
Bài viết
2
Reaction score
0
a.Vì b/l in sẵn "Shiped on Board" và không có ghi chú gì thêm trên b/l, nên ngày phát hành b/l được xem là ngày giao hàng theo điều kiện FOB. Tuy nhiên, việc có được ngân hàng chấp nhận hay không còn phụ thuộc là ngày phát hành đó có sau ngày 15/2 hay không. Nếu ngày phát hành b/l là sau ngày 15/2 thì ngân hàng sẽ từ chối.
b.Do trên b/l có ghi chú ngày "on Board" là 13/2, trước ngày 15/2, nên ngày 13/2 được xem là ngày giao hàng và được ngân hàng chấp nhận.
c. Do trên b/l có ghi chú ngày "on Board" là 17/2, nên ngày này được xem là ngày giao hàng. Nhưng vì ngày giao hàng là sau ngày 15/2 nên b/l này không được ngân hàng chấp nhận.
d. Ngày giao hàng là ngày 14/2, được ngân hàng chấp nhận.
e.Vì trên b/l không thể hiện ngày "on Board" nên b/l này mới thuộc loại "Nhận hàng để chở" nên không được ngân hàng chấp nhận.
f.Ngày giao hàng là ngày 13/2, được chấp nhận.
g.Ngày giao hàng là 14/2, được chấp nhận.
h.Ngày giao hàng là 17/2, không được chấp nhân.
 

Minh Nhật Minh

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Cho em hỏi là căn cứ theo ngày giao hàng theo điều kiện FOB thì ngân hàng mới quyết định chấp nhận hay sao b nhỉ. Mình không hiểu rõ về câu trả lời của b cho lắm. Ai giải thích hộ với
 

Thành viên trực tuyến

Top