Banking day

Bùi Thị Hằng

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Theo điều 2,UCP 600:
"Banking day means a day on which a bank os regularly open at the place at which an act subject to these rules is to be performed"
Nghĩa là: Ngày ngân hàng làm việc là một ngày mà vào ngày đó ngân hàng thường xuyên mở cửa tại nơi mà ở đó hoạt động có liên quan đến các quy tắc của UCP 600 được thực hiện.
Ví dụ ngày ngân hàng không làm việc như: Chủ nhật ngân hàng đóng cửa không giao dịch; thứ 7, ngân hàng mở cửa giao dịch nhưng chỉ là giao dịch nội địa, không liên quan đến giao dịch L/C quốc tế.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top