Bảo hiểm đơn phát hành cho người cầm có tương đương với bảo hiểm đơn ký hậu để trống?

Phí Hồng đăng

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Bảo hiểm đơn phát hành cho người cầm có tương đương với bảo hiểm đơn ký hậu để trống?
 
L/C yêu cầu xuất trình chứng từ bảo hiểm với các chi tiết như sau: "Một bộ đầy đủ bảo hiểm đơn hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm, ký hậu để trống, ghi giá trị bảo hiểm bằng 110% trị giá hóa đơn, điều kiện bảo hiểm "mọi rủi ro", ghi rõ chỉ có thể đòi tiền tại London".

Ngân hàng phát hành nhận được chứng từ xuất trình phù hợp, duy nhất có một điểm Ngân hàng phát hành cho là có lỗi là: Người hưởng đã xuất trình chứng từ bảo hiểm cho người cầm (To bearer), thay vì ký hậu để trống. Thế là tranh chấp xảy ra... và đó cũng là một trong những lý do tại sao "các điều từ K19) đến K21) - ISBP 745" lại ra đời và cũng là câu trả lời cho ai đúng, ai sai trong tình huống trên.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top