Bảo hiểm hàng hoá trong Incoterms 2010 thay đổi ntn?

Nguyệt Nga

New member
Bài viết
1
Reaction score
1
Chia sẻ vs cả nhà thay đổi về BHHH trong Incoterms 2010
Trong Incoterms2000 quy định nghĩa vụ ký hợp đồng bảo hiểm của người bán như sau:
"Thời hạn bảo hiểm phải phù hợp với điều B4 và B5". Điều này có nghĩa là hiệu lực của bảo hiểm không được chậm hơn ngày giao hàng(tương tự UCP600). Quy định như trên chỉ đảm bảo được thời gian chậm nhất mà bảo hiểm phải có hiệu lực, nhưng k đề cập đến thời điểm mà thời hạn bảo hiểm kết thúc. Chính vì thế nếu người bán ký hợp đồng bảo hiểm kể từ lúc giao hàng, nhưng lại hết hiệu lực tại một cảng chuyển tải trong hành trình, thì những rủi ro trong quãng đường còn lại của hàng hoá sẽ không được bảo hiểm. Không hiểu rõ điều này sẽ rát thiệt cho người mua bảo hiểm.
Incoterms 2010 đã thay đổi quy định trên thành " Bảo hiểm phải có hiệu lực từ điểm giao hàng như trong điều A4 và A5 đến ít nhất nơi/cảng đến quy định". Sự thay đổi này làm cho người sử dụng dễ hiểu hơn và đầy đủ hơn vì Bảo hiểm không thể hết hiệu lực trước khi hàng đến nơi/cảng đích quy định được.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top