Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

F. Lemon

New member
Bài viết
3
Reaction score
3
Về vấn đề bảo hiểm hàng hóa XNK chuyển chở bằng đường biển!

Sự cần thiết phải bảo hiểm hàng hoá XNK chuyên chở bằng đường biển

- Hàng hoá vận chuyển bằng đường biển thường gặp nhiều rủi ro.
- Trách nhiệm của người chuyên chở rất hạn chế và việc khiếu nại đòi bồi thường rất khó khăn
- Mua bảo hiểm bảo vệ được lợi ích của doanh nghiệp khi có tổn thất và tạo ra tâm lý an tâm trong kinh doanh
- Mua bảo hiểm cho hàng hoá XNK là một tập quán thương mại quốc tế

Trách nhiệm của người bảo hiểm đối với hàng hoá theo các điều kiện bảo hiểm hiện hành

Các điều kiện bảo hiểm
Khái niệm:
Điều kiện bảo hiểm là sự quy định trách nhiệm của người bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm (hàng hoá) về các mặt: rủi ro tổn thất, thời gian, không gian- hay chính là sự khoanh vùng các rủi ro bảo hiểm

Các điều kiện bảo hiểm của Anh
Do Uỷ ban kỹ thuật và điều khoản (Technical and clauses committee) thuộc Học hội những người bảo hiểm London (Institute of London Underwriters- ILU) soạn thảo. Các điều kiện bảo hiểm này được gọi tắt là các ICC (Institute Cargo Clauses): ICC 1963:
  • FPA (Free from Particular Average): điều kiện miễn tổn thất riêng
  • WA (With Particular Average): điều kiện bảo hiểm tổn thất riêng
  • AR (All Risk): điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro
  • WR (War Risk): điều kiện bảo hiểm các rủi ro chiến tranh
  • SRCC: điều kiện bảo hiểm rủi ro đình công
3 điều kiện bảo hiểm đầu là 3 điều kiện bảo hiểm gốc, điều kiện 4 & 5 là điều kiện bảo hiểm các rủi ro đặc biệt

ICC 1982:
  • C: phạm vi bảo hiểm tương đương với FPA
  • B: phạm vi bảo hiểm tương đương với WA
  • A: phạm vi bảo hiểm tương đương với AR
  • WR
  • SRCC
Các điều kiện bảo hiểm của Việt nam

- Sử dụng các quy tắc chung (QTC) do Bộ Tài chính ban hành, nội dung chủ yếu của các QTC cũng dựa trên nội dung của các ICC:
+) QTC 1965: FPA, WA, AR tương tự như ICC 1963, chưa đề cập đến WR và SRCC
+) QTC 1990: C, B, A tương tự như ICC 1982
 
Top