Bảo hiểm hàng không bao gồm các loại hình nào?

Sun Shine

New member
Bài viết
4
Reaction score
3
Anh chị cho em hỏi với bảo hiểm hàng không bao gồm những loại hình nào vậy ạ?
P/S: Em người mới xin mọi người đừng gạch đá #.#
 
Anh chị cho em hỏi với bảo hiểm hàng không bao gồm những loại hình nào vậy ạ?
P/S: Em người mới xin mọi người đừng gạch đá #.#
Mình cũng gà mà :ROFLMAO: , hy vọng bạn cần :whistle:

Bảo hiểm hàng không là loại hình bảo hiểm các rủi ro xảy ra trên không hoặc trên bộ… gắn liền với hành trình vận chuyển hàng không, gây ra các tổn thất cho đối tượng bảo hiểm.

10 loại hình bảo hiểm hàng không
 1. Bảo hiểm thân máy bay;
 2. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của NĐBH đối với hàng khách, hành lý, hàng hóa, tư trang của hàng khách;
 3. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của NĐBH đối với bên thứ 3;
 4. Bảo hiểm trách nhiệm đối với sản phẩm;
 5. Bảo hiểm tai nạn cá nhân;
 6. Bảo hiểm rủi ro chiến tranh;
 7. Bảo hiểm rủi ro bắt cóc, chiếm đoạt;
 8. Bảo hiểm trách nhiệm của chủ sân bay, người điều hành bay (VN chưa áp dụng);
 9. Bảo hiểm mất khả năng sử dụng (VN chưa áp dụng);
 10. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không
 
Trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không thì những rủi ro nào được loại trừ ạ
 
Trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không thì những rủi ro nào được loại trừ ạ

Theo ICC 1982 thì các rủi ro loại trừ trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không là:
 1. Lỗi cố ý của người được bảo hiểm;
 2. Nội tỳ;
 3. Bao bì không thích hợp, kí mã hiệu không đầy đủ;
 4. Dò chảy thông thường, hao hụt thông thường về mặt số lượng, trọng lượng thể tích;
 5. Máy bay không đủ khả năng vận chuyển hàng hóa, máy bay, container không thích hợp cho việc vận chuyển hàng hóa;
 6. Mất khả năng tài chính của chủ máy bay;
 7. Chậm trễ là nguyên nhân trực tiếp;
 8. Năng lượng nguyên tử;
 9. Rủi ro chiến tranh;
 10. Rủi ro đình công;
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top