Thảo luận Bộ tiêu chuẩn ISO 45001 - Sức khỏe và an toàn lao động

ha2601

New member
Bài viết
9
Reaction score
0
Đối với các tổ chức nghiêm túc về việc cải thiện sự an toàn của nhân viên, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc và tạo điều kiện làm việc tốt hơn, an toàn hơn, có chứng nhận ISO 45001.
Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, hơn 7 600 người chết vì tai nạn lao động hoặc bệnh tật mỗi ngày. Đó là lý do tại sao một ủy ban ISO gồm các chuyên gia về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp đã làm việc để phát triển một Tiêu chuẩn Quốc tế với khả năng cứu sống gần ba triệu người mỗi năm. Được cấu trúc theo cách tương tự như các hệ thống quản lý ISO khác, cách tiếp cận sẽ quen thuộc với người sử dụng các tiêu chuẩn như ISO 14001 hoặc ISO 9001. ISO 45001 được xây dựng dựa trên sự thành công của các tiêu chuẩn quốc tế trước đó trong lĩnh vực này như OHSAS 18001 , của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO-Hướng dẫn về ATVSLĐ , các tiêu chuẩn quốc gia khác nhau và các tiêu chuẩn và công ước lao động quốc tế của ILO.
mau-giay-chung-nhan-iso-45001.jpg

Nhiệm vụ của Ủy ban kỹ thuật ISO​

Giúp các tổ chức trên toàn thế giới cải thiện quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để bảo vệ người lao động tốt hơn.

Thúc đẩy lợi ích của cách tiếp cận có hệ thống đối với quản lý OH&S

Nhận phản hồi và nâng cao kỷ luật của quản lý OH&S

Điều chỉnh và phát triển các sản phẩm mới để cải thiện và mở rộng sự hiểu biết về quản lý OH&S.
giay-chung-nhan-iso-45001.jpg


Ủy ban kỹ thuật ISO​

Ủy ban kỹ thuật ISO (TC) chịu trách nhiệm về sự phát triển liên tục của tiêu chuẩn ISO mới ISO 45001 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Các yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng và phát triển các hướng dẫn và tiêu chuẩn hỗ trợ. ISO 45001 xác định các thông lệ tốt trong quản lý OH&S và quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý. Tiêu chuẩn áp dụng cho mọi hình thức và quy mô tổ chức, thực hiện bất kỳ loại hoạt động nào.
 
Top