BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA TÀU CHUYẾN

Dương Chi Hoa

New member
Bài viết
1
Reaction score
1
Sau khi kết thúc làm hàng, chủ hàng sẽ tập trung những chứng từ sau đây để đòi bồi thường bảo hiểm:
- Bill of lading
- Phụ lục bảo hiểm
- Hợp đồng bảo hiểm (đơn bảo hiểm)
- Hợp đồng mua bán
- Chứng thư trọng lượng
- Commercial Invoice
- Packing list
- Biên bản kết toán nhận hàng với tàu (ROROC)
- Chứng thư chất lượng
- Bảng tổng kết nhận hàng( Bảng phân chia hàng hóa)
 

Liên Lê

New member
Bài viết
2
Reaction score
2
Sau khi nhận được hồ sơ đòi bồi thường bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ kiểm tra bộ hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, công ty bảo hiểm sẽ phát hành các loại chứng từ sau:
- Thông báo bồi thường: thể hiện việc chấp nhận bồi thường của công ty bảo hiểm cho tồn thất của lô hàng. Bên cạnh đó, chứng từ này sẽ đề cập đến số lượng, đơn giá, tổng giá trị được bồi thường của hàng hóa…
- Thư chấp nhận bồi thường: thể hiện sự chấp nhận của chủ hàng về nội dung bồi thường của công ty bảo hiểm được đề cập trên thông báo bồi thường. Chủ hàng phải ký tên đóng dấu xác nhận trên thư chấp nhận bồi thường để công ty bảo hiểm tiến hành chuyển khoản tiền bồi thường
- Thư biên nhận và thế quyền: chủ hàng phải ký tên đóng dấu xác nhận đồng ý chuyển toàn bộ quyền khiếu nại có liên quan đến lô hàng bị tổn thất để khiếu nại các bên liên quan
- Giấy ủy quyền: chủ hàng đồng ý ủy quyền cho người có thẩm quyền của công ty bảo hiểm đứng ra liên lạc các bên, ký các chứng từ liên quan đến kiện tụng, bồi thường hàng hóa.
 

Thành viên trực tuyến

Top