Bồi thường như thế nào

Tạ Văn Hiển

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Nếu tàu chở hàng A đâm va tàu không hàng B do hậu quả sơ suất của tàu B và do hành vi sơ suất hoặc lỗi lầm của thuyền trưởng, thủy thủ, hoa tiêu hay người phục vụ trong việc chạy tàu và quản trị tàu chở hàng A, thì chủ hàng trên tàu A sẽ bồi thường cho người chuyên chở (Tàu A) mọi mất mát hoặc trách nhiệm đối với tàu không hàng B đến mức mất mát hoặc trách nhiệm này tương ứng với mất mát hoặc hư hỏng mà chủ hàng được tàu không hàng B đã hoặc sẽ bồi thường và nó đã được đối chiếu, giảm trừ hoặc trích giữ như là một phần khiếu nại của tàu B đối với tàu A.
Ai hiểu rõ điều khoản bồi thường này giải thích giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều!
 

Quân Nguyên

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Nếu tàu chở hàng A đâm va tàu không hàng B do hậu quả sơ suất của tàu B và do hành vi sơ suất hoặc lỗi lầm của thuyền trưởng, thủy thủ, hoa tiêu hay người phục vụ trong việc chạy tàu và quản trị tàu chở hàng A, thì chủ hàng trên tàu A sẽ bồi thường cho người chuyên chở (Tàu A) mọi mất mát hoặc trách nhiệm đối với tàu không hàng B đến mức mất mát hoặc trách nhiệm này tương ứng với mất mát hoặc hư hỏng mà chủ hàng được tàu không hàng B đã hoặc sẽ bồi thường và nó đã được đối chiếu, giảm trừ hoặc trích giữ như là một phần khiếu nại của tàu B đối với tàu A.
Ai hiểu rõ điều khoản bồi thường này giải thích giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều!
Theo mình hiểu: Đây là trường hợp 2 tàu đâm va cùng có lỗi.
Khi đó: Tùy vào quy định mỗi nơi mà sẽ có dạng:
- Mỗi bên chịu trách nhiệm trong phần lỗi mình gây ra, hoặc:
- Tổng thiệt lại là bao nhiêu rồi mỗi bên chịu một nửa.
Trường hợp bạn đưa, theo mình: Khi tàu A đâm vào tàu B (không hàng) mà 2 bên cùng có lỗi thì quy trình bồi thường nó ntn:
- Tàu B bồi thường cho chủ hàng trên tàu A một khoản C nào đó.
- Chủ hàng trên tàu A sẽ dùng số tiền C này bồi thường cho chủ tàu A cho những thiệt hại của tàu B mà tàu A đã gây ra.
- Chủ tàu A sẽ dùng số tiền C này bồi thường ngược lại cho chủ tàu B.
=> Đây là hình thức bảo vệ mình của các chủ tàu
 

Thành viên trực tuyến

Top