C/O cấp sau ngày tàu chạy có được không

Phan Huệ

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Mình có 1 lô hàng thực hiện xin C/O form KV, ngày tàu chạy là 7/12/2018 và ngày cấp C/O là ngày 11/12/2018 như vậy là cấp sau 4 ngày nhưng trong đó có ngày 8/12/2018 rơi vào ngày nghỉ là chủ nhật. Vậy trường hợp này trên C/O không đóng dấu "ISSUE RETROACTIVELY" thì C/O có hợp lệ không ( ngày nghỉ có được miễn trừ trong trường hợp này không).
Rất mong nhận được câu trả lời góp ý từ các cao nhân trong diễn đàn. Mình cảm ơn
 

Bùi mạnh hưng

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Đây bạn nhé.
Căn cứ Khoản 4 điều 1 phụ lục IV Thông tư số 40/2015 quy định như sau :
“…4. C/O có thể được cấp trước hoặc vào thời điểm hàng lên tàu, hoặc trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hàng lên tàu. Trường hợp ngoại lệ khi C/O không được cấp trước hoặc vào thời điểm hàng lên tàu, hoặc trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hàng lên tàu do vô ý sai sót hoặc có lý do xác đáng, C/O có thể được cấp sau nhưng không quá 1 năm kể từ ngày hàng lên tàu và phải mang dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY”. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu online
Vì thế trường hợp Công ty nêu, C/O cấp sau 4 ngày (ngày tàu chạy là 16/06/2018 và ngày cấp C/O là ngày 19/06/2018). Tuy nhiên, ngày 17/6/2018 là ngày chủ nhật. Việc tính thời hạn 3 ngày là tính theo ngày làm việc. Trong hợp hợp này, C/O không đóng dấu "ISSUE RETROACTIVELY" là do tính theo số ngày làm việc. Nếu các tiêu chí khác trên C/O đều hợp lệ thì C/O trường hợp này vẫn được xem xét chấp nhận.
 

Thành viên trực tuyến

Top