Chia sẻ C/O giáp lưng – Back to back C/O

Bài viết
285
Reaction score
3
C/O giáp lưng là gì?
C/O giáp lưng hay Back-To-Back Preferential Certificate of Origin, Movement Certificate hay Back-To-Back C/O là loại giấy chứng nhận xuất xứ được cấp bởi Nước thành viên xuất khẩu trung gian dựa trên C/O của Nước thành viên xuất khẩu đầu tiên. Theo đó, hàng hóa khi tới tới nước nhập khẩu vẫn giữ nguyên xuất xứ nước xuất khẩu ban đầu mà không phải là nước trung gian.

Ví dụ:

Công ty xuất khẩu Thái Lan bán hàng cho 1 công ty ở Việt Nam nhưng hàng hóa của công ty Thái Lan được sản xuất ở Trung Quốc đã vận chuyển qua Thái Lan

Nếu công ty Thái Lan làm C/O form E giáp lưng hơp lệ được cấp bởi Thái Lan thì được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Tại ô số 13 trên C/O, đánh dấu vào “Back to Back” hoặc “Movement Certificate”
Điều kiện cấp C/O giáp lưng
Theo quy định tại Điều 11 Phụ lục VII Thông tư số 22/2016/TT-BCT, tổ chức cấp C/O của Nước thành viên trung gian có thể cấp C/O giáp lưng nếu có đơn đề nghị cấp C/O giáp lưng của Người xuất khẩu, với điều kiện như sau:

  1. Người đề nghị cấp C/O giáp lưng phải xuất trình bản gốc của C/O ban đầu còn hiệu lực. Nếu không xuất trình được bản gốc, Người đề nghị cấp C/O giáp lưng phải xuất trình bản sao chứng thực của C/O đó.
  2. C/O giáp lưng được cấp phải bao gồm một số thông tin như trên C/O gốc. Các ô trong C/O giáp lưng phải được điền đầy đủ. Giá FOB của Nước thành viên trung gian tại ô số 9 phải được ghi trong C/O giáp lưng.
Link bài viết chi tiết;
CO-GIAP-LUNG.jpg
 

Thành viên trực tuyến

Top