Cả nhà cho em hỏi khai nhầm mã tiền tệ USD thành EUR thì xử lý thế nào?

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top