Cả nhà cho mình hỏi vấn đề liên quan đến lệ phí hải quan ạ.

#1
Mình có nộp lệ phí hải quan các tờ khai nhập tại chi cục hải quan CPN và TSN.
Ngân hàng báo đã đi tiền và cắt tiền trong tài khoản ( từ sáng hôm qua). Nhưng mình tra cứu nợ lệ phí trên web của hải quan thì các khoản lệ phí đó vẫn chưa được nộp.
Anh/chị cho mình hỏi, mình có thể liên hệ bộ phận nào xin hỗ trợ vấn đề này ạ.
Mình cảm ơn trước nhé.