Các chính sách mới liên quan Xuất nhập khẩu có hiệu lực từ tháng 02/2019

Bài viết
1
Reaction score
0
Các chính sách mới liên quan Xuất nhập khẩu có hiệu lực từ tháng 02/2019
Văn bản chính sách mới liên quan xuất nhập khẩu
Các văn bản chính sách mới liên quan xuất nhập khẩu có hiệu lực từ tháng 02/2019 bao gồm:

Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Ngày hiệu lực: 01/02/2019

Thông tư 56/2018/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Việt Nam – Lào do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày hiệu lực: 18/02/2019

Thông tư 51/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định về quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày hiệu lực: 04/02/2019
Thông tư 47/2018/TT-NHNN về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng
Ngày hiệu lực: 12/02/2019

Thông tư 22/2018/TT-BTTTT về danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 12/02/2019

Thông tư 55/2018/TT-BCT quy định về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày hiệu lực: 19/02/2019

Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày hiệu lực: 22/02/2019

Thông tư 01/2019/TT-BCT quy định về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày hiệu lực: 22/02/2019

Thông tư 38/2018/TT-NHNN quy định về nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày hiệu lực: 08/02/2019
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top