Chia sẻ Các hãng tàu container chi hàng tỷ USD lợi nhuận vào việc gì?

Bài viết
287
Reaction score
3
Các hãng tàu container hiện đang “Bơi” trong biển tiền mặt khi lợi nhuận đạt mức mà trước đây chưa từng mơ tới, vậy họ đang làm gì với tất cả số tiền này?
 

Thành viên trực tuyến

Top