Các khoản phí nội địa phải cộng trừ vào giá trị hải quan

Đô Hiểu

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Để tính giá tri khai báo hải quan cho hàng hóa nhập khẩu. doanh nghiệp phải căn cứ vào yếu tố liên quan đến hàng hóa để xác định việc cộng hay trừ các khoản phí nội địa.

Mới đây, Tổng cục Hải quan đưa ra một văn bản hướng dẫn về việc thực hiện thu các khoản phí nội địa được đưa vào giá trị khai báo hải quan. Văn bản này quy định gửi về hải quan thuộc cấp bộ tỉnh, thành phố yêu cầu các đơn vị này thực hiện hướng dẫn chi tiết cho các doanh nghiệp xác định và khai báo trị giá hải quan cho hàng hóa nhập khẩu.

Cụ thể trong văn bản này, Tổng cục Hải quan đưa ra việc doanh nghiệp khi xác định và khai báo trị giá hải quan cho hàng hóa nhập khẩu, nếu doanh nghiệp phải đóng các khoản tiền về các khoản phí nội địa (local charges) như phí DO, CIC, vệ sinh container… và các khoản tiền này chưa bao gồm trong tổng số tiền mà doanh nghiệp không phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan; trường hợp số tiền này đã bao gồm trong tổng số tiền thực thanh toán cho người bán hàng nhưng doanh nghiệp có chứng từ hợp pháp để xác định chính xác số tiền phí thì được trừ các khoản phí này khỏi trị giá giao dịch của hàng hóa; trường hợp số tiền này đã bao gồm trong tổng số thực thanh toán cho người bán và Công ty không có chứng từ hợp pháp để xác định chính xác số tiền phí thì không được khoản tiền phí này khỏi trị giá hải quan. Thông tin này được Tổng cục Hải quan gửi về bằng văn bản số 797/TCHQ-TXNK về việc xác định trị giá hải quan.

Thông tin này được Tổng cục hải quan đưa ra nhằm thống nhất lại các chính sách điều chỉnh cộng các khoản chi phí của hãng vận chuyển, hãng tàu vào trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
 

Thành viên trực tuyến

Top