Các quy định mới về nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Tín Tranh

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Thời gian gần đây cơ quan Hải quan đã nới lỏng quy định về nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng. Theo đó, đối với một số máy móc thiết bị đã qua sử dụng đạt yêu cầu về chất lượng quy định, Hải quan vẫn chấp nhận cho doanh nghiệp nhập khẩu.

Căn cứ vào đó, các thiết bị máy móc đã qua sử dụng sẽ có các điều kiện về nhập khẩu hàng hóa như sau:

Cấm nhập khẩu đối với các máy móc thiết bị đã quá đát, có chất lượng kém, có khả năng gây ô nhiễm môi trường

Theo đó, doanh nghiệp cần tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa.

Đôiới các máy móc thiết bị vi phạm các điều kiện dưới đây, doanh nghiệp không được phép nhập khẩu bao gồm:
  • Các nước xuất khẩu đã công bố loại bỏ do lạc hậu,chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường;
  • Các máy móc không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật
Và chỉ được nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Được phép nhập khẩu máy móc thiết bị cũ có tuổi đời dưới 10 năm

Căn cứ theo cách tính tuổi dưới đây:

Tuổi thiết bị X= Năm nhập khẩu – Năm sản xuất
Tuổi thiết bị được tính theo năm, không tính theo tháng.


Thiết bị phải đáp ứng dưới 10 năm tuổi và phải tuân thủ theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của quy chuẩn quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Trong trường hợp không có QCVN liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng môi trường.

Được phép nhập khẩu hàng hóa này khi công suất sản phẩm đạt trên 85%

Cũng tương tự điều kiện trên, máy móc thiết bị đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu khi công suất đạt trên 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế.

Và phải đảm bảo Phù hợp với quy định của QCVN về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường; Mức tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế; Công nghệ của dây chuyền công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế cấm chuyển giao quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; công nghệ của dây chuyền công nghệ phải được sử dụng tại ít nhất 03 cơ sở sản xuất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OEDC)…
 

Thành viên trực tuyến

Top