Chia sẻ Các trường hợp hủy tờ khai hải quan và hướng dẫn hủy tờ khai trên dịch vụ công

Bài viết
287
Reaction score
3
Các trường hợp hủy tờ khai hải quan theo thông tư 39/2018/TT – BTC
  1. Tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan, phải hủy trong các trường hợp sau đây:
  1. Tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố và tờ khai hải quan giấy thay thế đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản
  2. Tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng hàng hóa không đáp ứng các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, sau khi xử lý vi phạm với hình thức phạt bổ sung là buộc phải tái xuất hoặc tiêu hủy
  3. Hủy tờ khai hải quan theo yêu cầu của người khai hải quan
  1. Các chỉ tiêu thông tin khai sai phải hủy tờ khai
  1. Trường hợp giải phóng hàng (BP), các chỉ tiêu sau không được khai bổ sung, phải hủy tờ khai
Hướng dãn hủy tờ khai Hải quan trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Xem video dưới đây để biết thêm thông tin:


Link đầy đủ:

H%E1%BB%A7y-t%E1%BB%9D-khai-h%E1%BA%A3i-quan.jpg
 

Thành viên trực tuyến

Top